دوره و شماره: دوره 11، شماره 59، بهار 1399، صفحه 1-156 
3. بررسی پیشایندهای عملکرد شغلی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی

صفحه 57-78

عباسعلی رستگار؛ مرتضی اکبرزاده صفویی؛ هوشمند باقری قره بلاغ


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی