دوره و شماره: دوره 11، شماره 60، تابستان 1399، صفحه 1-172 

مقاله ترویجی

6. تأثیر هوشمند سازی بر بهره‌وری کارکنان در سازمان

صفحه 135-159

تورج بهرامی؛ سامان غنی زاده؛ حسین جهاندیده


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی