درباره نشریه

فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا به صاحب امتیازی معاونت نیروی انسانی ناجا از سال 1390 منتشر می‌شود و بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری، درجة علمی-ترویجی به این فصلنامة اعطا گردیده است. این نشریه با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، خبرگان و اندیشمندان حوزه مدیریت منابع انسانی درصدد نشر یافته‌های جدید علمی حاصل از گزارش طرح‌های پژوهشی، پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و... با دو ویژگی اصالت و نوآوری در قالب مقالات پژوهشی است.